Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia majątkowe dla firm pozwalają na uzyskanie odszkodowania w chwili gdy traci się majątek firmy czy to z powodu żywiołów czy winy/błędu człowieka.

Firmom polecamy same poważne ubezpieczenia:

 • ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenia od kradzieży, rabunku i dewastacji,
 • ubezpieczenia elektroniki,
 • ubezpieczenia szyb,
 • ubezpieczenia towarów podczas transportu (cargo),
 • odpowiedzialność cywilna przewoźników krajowych i zagranicznych,
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia,
 • odpowiedzialność zawodowa obowiązkowa (lekarze, osoby świadczące usługi księgowe, doradcy podatkowi, pośrednicy nieruchomości i in.)
 • odpowiedzialność zawodowa dobrowolna (biura rachunkowe, biura architektoniczne, ZOZ-y i in..)
 • ubezpieczenia finansowe/gwarancje (dobrego wykonania kontraktu, wadium, zapłaty wierzytelności kontraktowych i in.)
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników,
 • ubezpieczenia maszyn od awarii i/lub szkód elektrycznych
 • ubezpieczenia targów i wystaw
 • assistance

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A.
Inter TU S.A
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.)
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.
Wiener TU S.A.
Allianz Polska S.A.
Generali TU S.A.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Umów się na bezpłatne konsultacje lub przyjdź do naszego biura al. J. Słowackiego 17a/9, 31-159 Kraków.

KonsultacjeUmów się na bezpłatne konsultacje

Copyright 2016 © All Rights Reserved