Co zyska lekarz mając ubezpieczenie dobrowolne?

Primum non nocere, z łaciny po pierwsze nie szkodzić, to jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie, którą powinien kierować się każdy medyk. Jednak co w przypadku pojawiania się błędów, które wszak jak każdy człowiek, może popełnić lekarz? W takich sytuacjach warto mieć zabezpieczenie w postaci dobrowolnego ubezpieczenia OC.

Dobrowolne ubezpieczenie dla lekarzy

Ubezpieczenie takie obejmuje sytuacje, które nie są uwzględnione w podstawowym, obowiązkowym zakresie OC. Należą do nich między innymi szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta ale także szkody spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej. Szkody powstałe w wyniku niesienia pierwszej pomocy, będą również objęte dobrowolnym ubezpieczeniem OC nawet w sytuacji, kiedy lekarz oraz lekarz dentysta znajdują się pod wpływem alkoholu.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla medyka, co ważne, obejmuje również zakres ochrony mienia. Ubezpieczeniu podlegają szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem, szkody rzeczowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, ale również zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków w celu uniknięcia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Bardzo ważnym aspektem dobrowolnego ubezpieczenia OC jest zabezpieczenie przed następstwami szkody powstałej w wyniku przeniesienia choroby zakaźnej.

Co pokrywa ubezpieczenie dobrowolne?

Wykupienie przez lekarza lub lekarza dentystę dobrowolnego ubezpieczenia OC pozwala mu przede wszystkim na pokrycie z ubezpieczenia większości kosztów, które mogą wyniknąć z następstwa popełnionych przez niego szkód. Dzięki temu ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia ekspertów, koszty sądowe w tym koszty sądowej obrony przed roszczeniami poszkodowanego, sądowej obrony w postępowaniu karnym, oraz kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz kosztów opłat administracyjnych. Należy pamiętać, że istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia dobrowolnego OC poza granice Polskie, jednak w większości przypadków jest to opcja dodatkowo płatna.

Leave a commentKonsultacjeUmów się na bezpłatne konsultacje

Copyright 2016 © All Rights Reserved